Zoals reeds aangegeven is de dienstverlening van Hoogeveen en Koek als zeer flexibel te omschrijven. Uiteraard verrichten wij werkzaamheden voor het midden- en kleinbedrijf zoals u die van een administratiekantoor kunt verwachten. Te denken valt hierbij aan:

 • Verwerking administraties
 • Begeleiding van bedrijven die zelf de administratie voeren
 • Loonadministraties
 • Loon- en Omzetbelasting- aangiften
 • Opstellen jaarrekening
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Periodieke rapportage
 • Advisering met betrekking tot keuze ondernemingsvorm
 • Advisering en begeleiding ten behoeve van de verkrijging van financieringen
 • Begeleiding belastingcontroles

 

Ook is het mogelijk dat wij u assisteren met de dagelijkse, administratieve, gang van zaken in geval van ziekte of andere bijzondere omstandigheden. Naast assistentie op boekhoudkundig gebied kan dit uiteraard ook op het gebied van loonverwerking geschieden. Praktijkgericht werken is dan het speerpunt van de gevraagde ondersteuning, en dit, in combinatie met de aanwezige ervaring op kantoor, zorgt voor een goede dienst- en serviceverlening.